Çalışma Saatleri : Hafta İçi : 08:30 - 17:30 Cumartesi : 08.30 - 14:00

Hakkımızda

2004 yılında başlayan sağlıkta özelleştirme programı, bizimde özel bir KBB merkezi açmamızı gündeme getirdi. Kamu hastanelerindeki bürokrasi, hasta-hekim memnuniyetsizliği ve çalışma şartlarının kötü olması bu kararı almamızda büyük rol oynadı. Modern tıbbi donanımlı, hijyenik bir ortamda, işinde uzman sağlık çalışanlarıyla birlikte kaliteli sağlık hizmeti sunmak için bu fikrimizi hayata geçirmeye karar verdik. Sağlık politikalarındaki belirsizliklere rağmen birikimlerimizi ortaya koyarak, hiçbir hekim dışı sermaye ve devletten hiçbir destek primi, teşvik almadan tamamen kendi öz kaynaklarımızı kullanarak böyle bir projeye giriştik Akademi KBB merkezi ilk olarak 2004 yılı Aralık ayında bina kurulum aşamasını başlatmış olup, 2005 yılı Mayıs ayında alt yapısını tamamlayarak aynı yılın Haziran ayında hasta kabulüne başlamıştır.

Bu gün geldiğimiz noktada; Bünyesinde;
-2 adet tam teşeküllü hepafiltre donanımlı (sağlık bakanlığından ruhsatlı) steril ameliyathane,
-Tam donanımlı acil ünitesi. (24 saat açık)
-10 adet tam donanımlı gözlem odası
-Odyoloji ünitesi (Bera,otoakustik emisyon,odyometri,timpanometri)
-6 adet tam donanımlı (endovizyon destekli) KBB poliklinik odası,
-Çocuk KBB polikliniği,
-Radyoloji (tomografi, doplerUSG, direk grafiler, USG)
-Tam teşekkülü laboratuar ile

4 katlı; toplam 1500 m2 kapalı alanda; Diyarbakır’da açılan ilk dal merkezi olarak 2005 yılından beri; kaliteli ve etik değerlere bağlı modern ve güvenli sağlık hizmeti vermektedir. Merkezimizde;
-4 KBB hastalıkları uzmanı,
-1 anestezi uzmanı,
-1 radyoloji uzmanı,
-1 odyometrist ve
-40 a yakın personeliyle,

Emekli Sandığı mensupları, SSK, Bağ-Kur, tüm devlet memurları ve özel şirket çalışanlarına; KBB ve BBC alanında çağdaş tanı ve tedavi yaklaşımlarını modern tıbbın gerektirdiği teknik ve donanımla birleştirerek hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutup hijyenik bir ortamda 10 yıldır ilimizde ve bölgemizde 24 saat acil hizmetiyle modern sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Merkezimiz, kuruluşundan bu yana modern Kulak Burun Boğaz uygulamalarına paralel olarak gelişimini sürdürmüş ve eğitim toplantılarıyla da hizmet içi eğitime önem vermiştir Başta Hacettepe Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversitenin öğretim üyelerinin katkıları ve desteği ile son 5 yıl içinde 3’ü bölgesel olmak üzere 10 eğitim toplantısı ve canlı ameliyat (endovizyon) sunumu gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de bölgemizde ilk kez yapılmış olan ‘kronik sinüzitte balon yöntemiyle tedavi ameliyatı’ olup bölgemizdeki tüm KBB hekimleri davet edilerek merkezimizde canlı olarak izletilmiştir. Yine bölgedeki tüm KBB hekimlerine yönelik olarak canlı endovizyon sistemiyle ‘plasmakinetik yönetimi (RF) ile bademcik ameliyatı da ilk kez bölgemizde ve merkezimizde uygulanmıştır. Bölgesel olarak ve canlı ameliyat sunumuyla merkezimizde yapılan diğer bir ameliyatta ‘Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi’ operasyonuda merkezimizde canlı sunumla bölgemizdeki KBB hekimlerine izletilmiştir.           

Ayrıca Merkezimiz 2007 yılı içerisinde; bölgemizde akraba evliliklerine bağlı olarak sık görülen doğumsal (konjenital) işitme kayıplı çocukların erken tanısını koymak ve bunları erken rehabilitasyon programlarına almak için 8 ilçemizde ücretsiz sağlık taraması ve ilaç dağıtımı yapmış olup 2000 civarında 0-6 yaş arası çocuğumuzu otoakustik emisyon cihazı ile tarayarak bunlardan yaklaşık 12’sinde total işitme kaybı tespit edilmiş, gerekli bilgilendirme ve eğitim programına yönlendirilmiş olup bu alandaki çalışmaları ileriki dönemde yayın olarak hazırlayacaktır. Yine akraba evliliklerine bağlı sık gelişen işitme kayıplarının tespiti için tıp fakültesi intern öğrencilerinin desteği ile Diyarbakırdaki büyük alışveriş merkezi olan Megacenter da 7 gün süren bir anket çalışması gerçekleştirmiş olup bunlarında sonuçlarını da yayın olarak hazırlamaktadır.

’Önce Sağlık’ Sloganıyla çıktığımız bu yolda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına nice senelere birlikte girmek dileğiyle...